Software Craftsmanship, en intensivkurs

— För dig som genom praktisk övning vill ta till dig nutida programmeringstekniker

Efter genomförd kurs kommer du:

 • vara bekväm med testdriven utveckling som arbetssätt,
 • prövat på olika tekniker, i din vanliga utvecklingsmiljö,
 • ha varvat teori med praktisk tillämpning,
 • diskuterat användbarheten av teknikerna i vardagen, samt
 • applicerat teknikerna på både enkla exempel och riktig produktionskod.

 

Genom väl utarbetade övningar kommer du tillsammans med andra deltagare tillämpa, öva och känna på olika tekniker. Gemensamt formar dessa tekniker grunderna till det som kännetecknar mjukvarugillet - Software Craftsmanship.

En erfaren instruktör guidar med interaktiva genomgångar teori som demonstreras genom praktiska kodövningar.Nästa tillfälle:
Endast företags­interna starter planerade

A fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.

-- Martin Fowler


Pedagogik

Kursen är helt powerpoint-fri och utgår helt från principen att lärande uppstår i aktivt utförande. Därför är både teoretisk genomgång och praktisk övning utformad för aktivt deltagande. Kursmomenten utgår från deltagarnas befintliga kunskapsnivå och bygger successivt på nya kunskaper och färdigheter. Samtliga moment är baserat på aktivt deltagande från samtliga deltagare och all programmering sker i par för accelererat lärande. De flesta momenten följer formen 20-100-15, dvs kort teori, mycket övning och sammanfattning och erfarenhetsdelning.

Agenda

 • Introduktion
  • Bakgrund, mål och vad säger forskningen kontra framstående profiler i industrin?
  • När passar testdriven utveckling?
 • Grunderna i testdriven utveckling
  • Red, Green, Refactor
  • Babysteps
  • Enhetstesters uppbyggnad
  • Nedifrån-upp
 • Fortsättning
  • Bra kontra dåliga tester - egenskaper och riktlinjer
  • Att jobba med test-backlog
  • Triangulering
 • Objektorienterad programmering och TDD
  • Design och API - en slump?
  • Utifrån-in, Innifrån-ut
  • Grundläggande refaktorisering
 • Test Doubles
  • Stubs, Fakes, Mocks och Spys - olika typer och användningsfall
 • Refactoring to Patterns
  • Öva på att systematiskt överföra befintlig kod mot ett eller flera kodmönster (design patterns)
 • Clean Code
  • Genomgång om grunder, mål och syfte
  • Tumregler och tips
  • Praktisk övning och tillämpning

I kursen används nutida testramverk som TestNG, JUnit, Mockito och Hamcrest.

Givetvis finns möjlighet att anpassa kursen till att omfatta mer sofistikerade ämnen såsom Behaviour-Driven Development (BDD), Acceptance-Test-Driven Development (ATDD), fler aspekter av Clean Code, Refactoring och mönster (design patterns).

Praktisk information

Kursen ges i två format: som tvådagarskurs; som utbildningsserie om fem tillfällen à 3 timmar, vanligen utspridd med två veckors mellanrum. Kursen ges vanligtvis hos kund.

Deltagarna bör vara bekväma med språket Java och ta med egen bärbar dator med installerad utvecklingsmiljö, t ex Eclipse.

Vad skiljer denna kurs från andra?

Detta är en kurs som ...

 • går på djupet, utan att bli teoretisk och verklighetsfrånskild
 • använder verkliga kodexempel från riktiga projekt - det är ingen skyddad verkstad, deltagarna kan direkt använda det som lärs ut
 • använder moderna ramverk
 • använder sig av nutida tekniker som inte bara presenteras teoretiskt, utan övas av deltagarna
 • till 75 % är praktik, dvs programmering utförd av deltagarna - deltagarna är aktiva och lär sig på så vis att tillämpa kunskaperna, inte bara minnas vad instruktören sade
 • all övning sker i par, eftersom det är roligare, ökar lärandet och snabbar upp problemlösningstiden så deltagare inte fastnar
 • en av industrin erkänt duktig instruktör (Computer Swedens utnämning) som ännu är aktiv och praktiserar det han lär
 • en beprövad kurs som visats ge bestående beteendeförändringar även 6, 12 och 18 månader efter slutförd kurs
 • använder utvecklarnas egen utvecklingsmiljö, minskar glappet till att använda nya färdigheter i vardagen
 • är fokuserad på färdighetsinhämtning, inte föreläsningsserie
 • inte en enda PowerPoint-slide, teori och kunskapsförmedling är interaktiv och högt deltagarbaserad => roligare kurs och bättre kunskapsbehållning
 • redan hjälpt över 120 utvecklare kring Göteborg ta nästa steg i sin programmeringsutveckling

Instruktör Fredrik Wendt

Fredrik har lett över 100 deltagare genom Software Craftsmanship-kurser och kunnat påvisa bestående resultat och färdighetsupphämtning efter genomförd utbildning. Till vardags varvar han utbildning på eftergymnasial nivå med att delta som utvecklare i vanliga projekt och ser till att dela med sig av erfarenheter på konferenser som Scrum Gathering Las Vegas, Devoxx UK, Agila Sverige, Agile Testing Days Berlin, DevSum och i lokala användargrupper. Fredrik är sedan 2013 Professional Scrum Trainer och utsågs 2012 till en av Sveriges 100 bästa utvecklare.

Intresseanmälan


Denna anmälan är inte bindande, men vi kommer givetvis
ta kontakt för att se om du vill boka plats på nästa kurstillfälle!