Kursöversikt

Kurslistan nedan innehåller de färdigskurna kurser som erbjuds på schema. Givetvis företagsanpassar vi kurser vid förfrågan.

Docker 101 Practical Workshop

Nästa tillfälle: 2015-03-16

Docker var tveklöst det hetaste inom IT under 2014 (och troligen 2015), och av flera bra anledningar! Kom lär dig använda Docker för utveckling, få erfarenhet och praktisk övning i att kontrollera containers, bygga images och förstå hur Dockers ekosystem hänger ihop.

Läs mer

Professional Scrum Developer

Nästa tillfälle: 2015-05-05

Detta är den enda kursen på marknaden som genom praktiskt utövande visar hur du jobbar i tvärfunktionella team med Professional Scrum. Kursen riktar sig till alla roller i ett Development Team, och du kommer diskutera, stöta och blöt ämnen såsom automatiserad acceptanstestning, emergent design och hur man hanterar olika dysfunktioner i ett Development Team.

Läs mer

Software Craftsmanship, en intensivkurs

Vi går igenom hur man blir en Software Craftsman genom att öva upp färdigheter inom testdriven utveckling, test-driven development (TDD).

Denna kurs är utspridd över en längre period, typiskt om fem eller sex tillfällen med ett pass varannan eller var tredje vecka. Mellan passen får deltagarna uppgifter att lösa i "vardagen" för förstärkt inlärning och förmåga att applicera tekniker och koncept i det dagliga arbetet.

Läs mer

Continuous Delivery - an introduction

Denna halvdagskurs i workshop-stil är en introduktion till Continuous Delivery och Deployment. Vi kommer definiera termerna, gräva i vad som krävs av en organisation för att kunna använda sig av Continuous Delivery. Detta innefattar inte bara tekniska förutsättningar, utan processer, verktyg, kultur och affärssidans delaktighet.

Från denna introduktion kommer du ha med dig en förståelse för vad Continuous Delivery är, hur du/din organisation är förberedd för CD, samt ha utvärderat ett antal verktyg som syftar till att vara stöttning/vägvisare i resan mot Continuous Delivery.

Läs mer

Continuous Delivery - hands-on workshop

De flesta tekniker har talat om det, förstår koncepten men inte sett det i verkligheten. Här gör vi precis det - vi omsätter teorin i praktiken och bygger från grunden upp en CD-miljö där vi med full spårbarhet och automatisering kan nyttja "blue/green deployment".

Vi använder oss av Puppet, Go, SSH, Amazons EC2, Route53, Elastic Load Balancer för att kontrollera vår CD-miljö. Efter genomförd kurs kommer du ha en "mall" för hur man skulle kunna sätta upp en CD-miljö, samt ha en känsla för hur mycket arbete som behövs för att de första stegen mot Continuous Delivery.

Läs mer