Professional Scrum Developer

Hur sjutton ser det ut i praktiken när man jobbar i två-veckorssprintar, utan överlämningar eller mini-vattenfall i sprinten? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum, och kraven - hur uppstår de och hur hanterar vi dem egentligen?

Kursen Professional Scrum Developer sträcker sig över tre dagar och rör sig kring tre områden: fördjupad Scrum utifrån Dev Team-perspektiv; metoder för agil mjukvaruutveckling (software engineering practices); verktyg och tips. Målet med kursen är att förstå hur välfungerande Scrum ser ut, som medlem i Development Teamet.

Du kommer lämna kursen med praktiska erfarenheter och insikter i hur agil mjukvaruutveckling med Scrum faktiskt ser ut och fungerar. Kursen använder inga pappersflygplan eller balonger utan använder riktig programvara, genomför flera längre sprintar och addresserar de vanliga frågor och problem som Development Team behöver lösa ute "i verkligheten".

Ingen annan kurs på marknaden ger denna helhetsbild, dvs lägger hela pusslet för att ge en komplett förståelse för hur arbetet ser ut från en Development Team member.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla deltagare i ett Development Team, dvs testare, programmerare, arkitekter, UX designers, kravanalytiker, … Den ideala gruppen är den kompletta tvärfunktionella grupp du arbetar i till vardags. Kursen adresserar den tekniska kvalitet (technical excellence) som ett Development Team bör uppnå, vilket gör kursen mer teknisk än mjuk. Du som inte främst är programmerare bör vara beredd på en liten dos kod och en hälsosam dos diskussion kring produkt- och tjänstutveckling.

Förkunskaper

Deltagarna förväntas ha:

Kursmaterial, kod och övningar är skrivna på engelska.

Kursinnehåll

Certifiering

I kursavgiften ingår ett provskrivningstillfälle för testet Professional Scrum Developer level I. Provet skrivs på valfri plats efter kursens genomförande. Om provtagaren svarar rätt på minst 85 % av frågorna får hen kalla sig Certified Professional Scrum Developer level 1, vilket intygas på Scrum.orgs hemsida med namn och datum då provet togs.