Professional Scrum Developer

Hur sjutton ser det ut i praktiken när man jobbar i två-veckorssprintar, utan överlämningar eller mini-vattenfall i sprinten? Hur hänger det här med arkitektur och test ihop med Scrum, och kraven - hur uppstår de och hur hanterar vi dem egentligen?

Kursen Professional Scrum Developer sträcker sig över tre dagar och rör sig kring tre områden: fördjupad Scrum utifrån Dev Team-perspektiv; metoder för agil mjukvaruutveckling (software engineering practices); verktyg och tips. Målet med kursen är att förstå hur välfungerande Scrum ser ut, som medlem i Development Teamet.

Du kommer lämna kursen med praktiska erfarenheter och insikter i hur agil mjukvaruutveckling med Scrum faktiskt ser ut och fungerar. Kursen använder inga pappersflygplan eller balonger utan använder riktig programvara, genomför flera längre sprintar och addresserar de vanliga frågor och problem som Development Team behöver lösa ute "i verkligheten".

Ingen annan kurs på marknaden ger denna helhetsbild, dvs lägger hela pusslet för att ge en komplett förståelse för hur arbetet ser ut från en Development Team member.


Målgrupp

Kursen riktar sig till alla deltagare i ett Development Team, dvs testare, programmerare, arkitekter, UX designers, kravanalytiker, ... Den ideala gruppen är den kompletta tvärfunktionella grupp du arbetar i till vardags. Kursen adresserar den tekniska kvalitet (technical excellence) som ett Development Team bör uppnå, vilket gör kursen mer teknisk än mjuk. Du som inte främst är programmerare bör vara beredd på en liten dos kod och en hälsosam dos diskussion kring produkt- och tjänstutveckling.

Förkunskaper

Deltagarna förväntas ha:

 • grundläggande kunskaper i Scrum, motsvarande PSM I-certifiering
 • ha minst ett års arbetslivserfarenhet

Kursmaterial, kod och övningar är skrivna på engelska.

Förberedelser

 • Läs Scrum-guiden
 • Ta Scrum Open-testet
 • Ta Developer Open-testet
 • Deltagarna förväntas ta med egen laptop med Vagrant och VirtualBox installerat

Längd

Denna kurs varar tre dagar.

Certifiering

I kursavgiften ingår ett provskrivningstillfälle för testet Professional Scrum Developer level I. Provet skrivs på valfri plats efter kursens genomförande.

Kursinnehåll

 • Scrum - Essential Complimentary Practices
  • Product Backlog Refinement
  • Agile Estimation
  • Estimation Techniques
 • Application Lifecycle Management
  • Tracking Work and Assessing Progress
  • Branching Strategies and Patterns
  • Continuous Integration
  • Continuous Delivery and Deployment
  • Release Models
  • Build, Test, Install and Deployment Automation (and more)
  • Tools
 • Quality
  • Done
  • Acceptance Testing
  • Pair Programming
 • Agile Testing
  • Test Models
  • Testing in the real world
  • Tools and Strategies
  • Test-Driven Development
 • Emergent Architecture and Design
  • Design Up Front
  • Slicing
  • No Documentation?
  • Fitness for Purpose
 • Quality Code
  • Technical Debt
  • Clean Code
  • Refactoring
  • Design Principles
  • Patterns and Code Smells
  • Code Review and Analysis
  • Tools
 • The Team
  • Common Dysfunctions
  • Team of Rock Stars vs Rock Star Team
  • Becoming a high performance Scrum Team

Intresseanmälan


Denna anmälan är inte bindande, men vi kommer givetvis ta kontakt för att se om du vill boka plats på nästa kurstillfälle!